T-shirt
Thông crate tác giảNguyễn DuyNguyễn DuyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách Học Nhạc Không Khó - Từ Nhạc Lý Đến Hòa Âm trình bày phương pháp tự học cùng với những lý thuyết âm nhạc được viết ...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn DuyNguyễn DuyVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị” là câu nói nổi tiếng từ thời phong kiến, hầu như ai cũng biết. “Kẻ lao tâm” ở đ...
T-shirt
Bản Lĩnh Người Làm Giám Đốc“Kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị” là câu nói nổi tiếng từ thời phong kiến, hầu như ai cũng biết. “Kẻ lao tâm” ở đây chỉ nhà lãnh đạo, chỉ huy, còn “kẻ lao lực” ở đây chỉ người bị lã...