T-shirt
Thông tin tác giảFred R. DavidVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrên thế giới, có rất nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không quan tâm đầy đủ đến công tác quản trị chiến lược ...