T-shirt
Thông gunboat tác giảJordan BelfortVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Sói già Phố Wall là cuốn tự truyện của Jordan Belfort” - một huyền thoại trong ngành môi giới chứng khoán trên sàn phố Wall. Tác...
T-shirt
Thông tin tác giảJordan BelfortVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTôi là Sói già Phố Wall. Còn nhớ tôi không? Một kẻ mà cả cuộc đời là chuỗi điên rồ ấy? Kẻ có khuôn mặt của một lễ sinh hát trong giáo...
T-shirt
Thông tin tác giảJordan BelfortVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảPhần tiếp theo của cuốn hồi ký nổi tiếng bậc nhất trên thế giới"Thêm những câu chuyện có thật, thú vị về cuộc sống giàu sang, những â...