T-shirt
Sói Già Phố Wal (Phần 2)Sói già Phố Wal là cuốn tự truyện của Jordan Belfort - một huyền thoại trong ngành môi giới chứng khoán trên sàn phố Wal. Tác phẩm kể về quá trình phất lên của Jordan nói riêng, cũng như nội tình cu...
T-shirt
Sói Già Phố Wal (Phần 1)Sói già Phố Wal là cuốn tự truyện của Jordan Belfort - một huyền thoại trong ngành môi giới chứng khoán trên sàn phố Wal. Tác phẩm kể về quá trình phất lên của Jordan nói riêng, cũng như nội tình cu...
T-shirt
Sói Già Phố Wal (Phần 2)Sói già Phố Wal là cuốn tự truyện của Jordan Belfort - một huyền thoại trong ngành môi giới chứng khoán trên sàn phố Wal. Tác phẩm kể về quá trình phất lên của Jordan nói riêng, cũng như nội tình cu...