T-shirt
Thông tin tác giảNaoko TakeuchiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSailor Moon - Tập 11 là cuốn truyện thiếu nhi, truyện tranh về hành trình tiêu diệt cái ác bảo vệTrái Đất bảo vệ hệ Mặt Trời, thiên h...
T-shirt
Thông tin tác giảNaoko TakeuchiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThủy Thủ Mặt Trăng (Sailor Moon) là một tác phẩm truyện tranh để đời của nữ tác giả Naoko Takeuchi. Bối cảnh chính của truyện là ở th...
T-shirt
Thông tin tác giảNaoko TakeuchiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThủy Thủ Mặt Trăng (Sailor Moon) là một tác phẩm truyện tranh để đời của nữ tác giả Naoko Takeuchi.Bối cảnh chính của truyện là ở thà...