T-shirt
Thông tin tác giảChinghiz AitmatovVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSếu Đầu Mùa là câu chuyện về một lứa học sinh chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã phải sớm từ giã mái trường thân yêu để thay cha ...
T-shirt
Sếu Đầu Mùa là câu chuyện về một lứa học sinh chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã phải sớm từ giã mái trường thân yêu để thay cha anh đang ở ngoài mặt trận, bắt tay vào công việc lao động nặng nhọc làm ra lúa mì cung cấp c...
T-shirt
Thông tin tác giảChinghiz AitmatovVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảSếu Đầu Mùa là câu chuyện về một lứa học sinh chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã phải sớm từ giã mái trường thân yêu để thay cha ...