T-shirt
Luật Giáo Dục Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết Dành Cho Hiệu Trưởng, Lãnh Đạo Nhà Trường Để hỗ trợ cho việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà, đồng thời tăng cường năng lực tổ chức, quản lý trong công tác ...
T-shirt
Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 1 khóa XI, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Dược (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017). Luật quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển cô...
T-shirt
Cẩm Nang Nghiệp Vụ Quản Lý Thi Công Xây DựngNhằm góp phần thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, thời gian qua, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như: Nghị định 42/2017/...