T-shirt
Thông bag tác giảPhan Minh CườngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐể giữ vững danh tiếng, uy tín, thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp luôn là vấn đề quan trọng trong thời buổi mà tình hình đời số...
T-shirt
Thông tin tác giảPhan Minh CườngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVõ Thế ChươngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Phan Minh Cường - Võ Thế Chương” là hai người bạn đồng niên,...
T-shirt
Sổ Tay CEO – Phòng Chống Gián Điệp Trong Doanh Nghiệp “Phan Minh Cường- Võ Thế Chương” là hai người bạn đồng niên, đồng môn và đồng nghiệp một thời, cùng một đam mê trong lĩnh vực “chiến tranh bí mật”. Với nhiều vấn đề “nó...