T-shirt
Thông tin tác giảTrang HạTrang Hạ, sinh năm 1975, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tại Hà Nội và thạc sĩ truyền thông tại Đài Investment. . Công việc chính của cô là viết văn, làm báo, phụ trách chuyên mục trên các tạp chí, vi...
T-shirt
Đàn Bà 30Những năm tháng phải lòng, yêu đương, cuồng nhiệt đã trôi qua sau lưng lúc nào không nhận ra. Đàn bà bs mươi có hai cuộc sống. Một là gia đình, một là khao khát. Gia đình tức là có nơi về, yêu thương con, chăm sóc...
T-shirt
Thông tin tác giảTrang HạTrang Hạ, sinh năm 1975, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tại Hà Nội và thạc sĩ truyền thông tại Đài Loan. . Công việc chính của cô là viết văn, làm báo, phụ trách chuyên mục trên các tạp chí, viết kịc...