T-shirt
Thông tin tác giảAntonio Guerrero RodriguezVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Với mùi vị của bức tường nhà tù và ổ khóavương trong chiếc miệng cỡ rộng của mìnhbằng tình thương không thể bại bao giờt...
T-shirt
Thông tin tác giảAntonio Guerrero RodriguezVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Với mùi vị của bức tường nhà tù và ổ khóavương trong chiếc miệng cỡ rộng của mìnhbằng tình thương không thể bại bao giờt...