T-shirt
Thông tin tác giảWilliam L. ShirerWilliam Lawrence Shirer (1904 - 1993) từng là một nhà báo và phóng viên chiến trường người Mỹ tại nước Đức, dưới thời Quốc xã. Ông là một trong những người đầu tiên đưa tin trực tiếp về qu...
T-shirt
Ngay trong năm đầu tiên phát hành - 1960, Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba đã bán được tới 1 triệu bản tại Mỹ và được tái bản hơn 20 lần. Cuốn sách là bản tường thuật hết sức chi tiết về nước Đức, dưới sự cai trị c...
T-shirt
Ngay trong năm đầu tiên phát hành - 1960, Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba đã bán được tới 1 triệu bản tại Mỹ và được tái bản hơn 20 lần. Cuốn sách là bản tường thuật hết sức chi tiết về nước Đức, dưới sự cai trị c...