T-shirt
Thông tin tác giảabecVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảReki KawaharaVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảChưa phá đảo thì chưa thể thoát được ra ngoài!Hardy Over đồng nghĩa với ...
T-shirt
Thông tin tác giảabecVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảReki KawaharaVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảĐây vẫn là game, nhưng vẫn không phải trò chơi.Tập 2 xoay quanh nhân vật...
T-shirt
Thông tin tác giảabecVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảReki KawaharaVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVụ việc Tay Súng Tử Thần đã trôi qua được vài tuần…Trong ALfhelm Online,...