T-shirt
Thông tin tác giảTS. Nguyễn Minh KiềuVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản - Tập 1 (Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải)Phần 1: Những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp - ...
T-shirt
Thông tin tác giảTS. Nguyễn Minh KiềuVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảPhần 3: Quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức - Gồm 4 chươngChương 10: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.Chương 11: Qu...