T-shirt
Thông tin tác giảLưu Tân XuânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhi mơ đến thành công lớn,nhà sách online chúng ta có bỏ công sức chuẩn bị?Khi mang hoài bão thành nhà lãnh đạo, chúng ta có khiêm cung...
T-shirt
Tâm Bình Dị Chí Tiến Thủ Khi mơ đến thành công lớn, chúng ta có bỏ công sức chuẩn bị? Khi mang hoài bão thành nhà lãnh đạo, chúng ta có khiêm cung phục vụ người khác? Chúng ta thường hi vọng thay đổi người khác, có khi nào...