T-shirt
Thông tin tác giảRichard J. GerrigVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảPhilip G. ZimbardoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHiểu biết tâm lý con người là một lợi thế trong các ho...
T-shirt
Tâm Lý Học Và Đời SốngHiểu biết tâm lý con người là một lợi thế trong các hoạt động tương tác xã hội. Nghiên cứu và ứng dụng thành tựu của môn khoa học này cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sống về mặt ...