T-shirt
Thông tin tác giảTony BuzanAnthony "Tony" Peter Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind sketch (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của 92 đầu s...
T-shirt
Thông biddle tác giảTony BuzanAnthony "Tony" Slash Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind delineation (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của ...
T-shirt
Đón Nhận Thay Đổi - Những Bước Cơ bản Để Tạo Dựng Tương Lai Ngay Ngày Hôm Nay (Tái Bản)Thay đổi là một đặc điểm của cuộc sống. Dù muốn fodder không thì mọi vật quanh ta và ngay cả bên trong chúng ta đều không ngừng thay đổ...