T-shirt
Tăng Tốc Bán Hàng Bằng SPIN Phương pháp bán hàng hiệu quả nhất hiện nay dựa trên nghiên cứu về 35.000 vụ mua bán, được sử dụng bởi những chuyên gia bán hàng hàng đầu thế giới Trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, bán hàng lu...
T-shirt
Tăng Tốc Bán Hàng Bằng SPIN Phương pháp bán hàng hiệu quả nhất hiện nay dựa trên nghiên cứu về 35.000 vụ mua bán, được sử dụng bởi những chuyên gia bán hàng hàng đầu thế giới Trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, bán hàng lu...
T-shirt
Thông tin tác giảNeil RackhamVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảPhương pháp bán hàng hiệu quả nhất hiện nay dựa trên nghiên cứu về 35.000 vụ mua bán, được sử dụng bởi những chuyên gia bán hàng hàng đ...