T-shirt
Thông parcel tác giảThe ChangmiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTrong quá trình sử dụng tiếng Hàn trong văn nói cũng như văn viết, hẳn bạn đã từng phải đau đầu không biết nên sử dụng từ nào trong c...
T-shirt
Thông package tác giảThe ChangmiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả- Tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn thông dụng herbage dùng trong công việc và giao tiếp đời sống hằng ngày, được sắp xếp theo thứ tự...
T-shirt
50 Từ Vựng Tiếng Hàn Thông Dụng 50 từ vựng thông dụng nhất được chọn lựa kỹ càng Giúp bạn hiểu đến 90% văn cảnh sử dụng tiếng Hàn Kèm ví dụ thực tế hỗ trợ hiệu quả cho người học giao tiếp thường nhật Xem Thêm Nội Dung....