T-shirt
Thông tin tác giảThảo NguyênThảo NguyênVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả1000 Từ Vựng Tiếng Nhật Thông Dụng tổng hợp những từ vựng sử dụng nhiều trong cuộc sống thường ngày, có kèm theo ví dụ minh h...
T-shirt
Thông tin tác giảThảo NguyênThảo NguyênVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKatakana (chữ cứng) được dùng để phiên âm các từ mượn từ nước ngoài như tên quốc gia, tên người, động vật, thự vật… rất hay s...
T-shirt
90 Câu Giao Tiếp Tiếng Nhật Thông Dụng đưa ra rất nhiều tình huống giao tiếp thực tế để bạn phát huy phản xạ nói. Tiếng Nhật là một ngôn ngữ chắp dính (khác biệt với tiếng Việt vốn thuộc vào loại ngôn ngữ đơn lập phân tích...