Tên sách

Kích thước

Liên kết

Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết đọc từ EasyFiles

4.8 mb. tải về sách

Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về từ OpenShare

3.2 mb. tải về miễn phí

Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về từ WeUpload

3.2 mb. đọc sách

Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về từ LiquidFile

5.8 mb. tải về

Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết đọc trong djvu

5.7 mb. tải về DjVu

Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về trong pdf

3.5 mb. tải về Pdf

Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về trong odf

3.9 mb. tải về ODF

Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về trong epub

4.9 mb. tải về ePub
T-shirt
Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần BiếtFred A. Manske Jr. từng nói, “Nhà lãnh đạo giỏi nhất luôn sẵn lòng huấn luyện người khác, phát triển họ tới mức vượt cả chính mình về khả năng và kiến thức. ” Cuốn sách của Ti...
T-shirt
Thông bucket tác giảJohn C. MaxwellJohn C. Maxwell là nhà sáng lập của Tập đoàn INJOY, một tổ chức giúp mọi người phát huy tối đa tố chất cá nhân và tiềm năng lãnh đạo. Ông là tác giả của một loạt cuốn sách nằm trong danh ...
T-shirt
Qua cuốn sách 15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân (Tái Bản 2018), John C. Maxwel dạy bạn đạt tới tiềm năng bằng các nguyên tắc như:Nguyên tắc Gương soi: Bạn phải nhìn thấy giá trị của bản thân để tăng giá trị cho chí...