T-shirt
Thông tin tác giảMario Vargas LlosaVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThành Phố Và Lũ ChóLũ chó trong Thành phố và lũ chó là danh xưng mà học viên các lớp trên của Trường Quân sự Leoncio Prado ...
T-shirt
Thông tin tác giảMario Vargas LlosaVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThành Phố Và Lũ ChóLũ chó trong Thành phố và lũ chó là danh xưng mà học viên các lớp trên của Trường Quân sự Leoncio Prado ...