T-shirt
Thông tin tác giảThảo ThảoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Điều đáng tiếc nhất của em, đó là dành hết cả thanh xuân, tình yêu, niềm tin của mình cho một người không xứng đáng. Điều đáng tiếc nhất ...
T-shirt
Thông tin tác giảThảo ThảoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả“Điều đáng tiếc nhất của em, đó là dành hết cả thanh xuân, tình yêu, niềm tin của mình cho một người không xứng đáng.Điều đáng tiếc nhất c...
T-shirt
Thanh xuân của chúng ta sẽ dài bao lâu?Em không biết, nhưng chỉ cần có anh, một phút thôi cũng đủ!“Điều đáng tiếc nhất của em, đó là dành hết cả thanh xuân, tình yêu, niềm tin của mình cho một người không xứng đáng.Điều đá...