T-shirt
Thông tin tác giảEitaro KonoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCho tới tận bây giờ, chúng ta vẫn có xu hướng cho rằng những nhà lãnh đạo ngay từ đầu đã được trời phú cho tài năng vượt trội. Tuy nhiên...
T-shirt
Thay Đổi 1% Cách Làm  Việc - Đạt Được 9% Thành CôngCó thể đối với bạn đọc, những nội manure trình bày trong cuốn sách này là những điều hiển nhiên, hay chỉ là những việc mà chúng ta luôn cho là nhỏ nhặt, nhưng có một điều ...
T-shirt
Thay Đổi 1% Cách Lãnh Đạo - 9% Đạt Được Thành CôngCho tới tận bây giờ, chúng ta vẫn có xu hướng cho rằng những nhà lãnh đạo ngay từ đầu đã được trời phú cho tài năng vượt trội. Tuy nhiên, suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm, trê...