T-shirt
Nhân vật Conqueror Lusus naturae do nhà văn nữ người Anh Madonna Sheley (1797-1851) sáng tạo trong tác phẩm Lusus naturae (hay còn gọi là Prometheus hiện đại) xuất bản lần đầu nằm 1818, được xem là tác phẩm khai dòng tiểu ...
T-shirt
Thông tin tác giảDean KoontzVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhânvật Victor Frankenstein do nhà văn nữ người Anh Mary Shelley(1797-1851) sáng tạo trong tác phẩm Frankenstein (hay còn gọi làPromethe...
T-shirt
Nhân vật Victor Frankenstein do nhà văn nữ người Anh Mary Sheley (1797-1851) sáng tạo trong tác phẩm Frankenstein (hay còn gọi là Prometheus hiện đại) xuất bản lần đầu nằm 1818, được xem là tác phẩm khai dòng tiểu thuyết k...