T-shirt
Thế Là Tôi Đã Dựng Nên Công Ty Của Mình Và Trở Thành Ông Chủ“Mười năm kinh nghiệm gói trong một giờ” – như một phần trong cuốn sách đã nói, đây là một cuốn phim ngắn về quá trình từ lúc khởi dựng một doanh nghiệp vừa và nh...