T-shirt
Thông tin tác giảPhạm Thị Thanh MaiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThức dậy lúc ba giờ sáng là tên một trong 17 truyện ngắn của cả tập. Đời sống ngồn ngộn, hiện đại, như chính cuộc sống chúng ta đ...