T-shirt
The Innovator’s Dilemma Named one of 100 Leadership & Success Books to Read in a Lifetime by Amazon Editors A Wall Street Journal and Businessweek bestseller. Named by Fast Company as one of the most influential leadersh...
T-shirt
Thông tin tác giảClayton M. ChristensenVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảJames AllworthVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKaren DillonVào trang riêng của tác giảXem tất cả các...
T-shirt
Lớp Học Đột Phá Hiếm có cuốn sách nào mà đề tài cải cách giáo dục được đề cập một cách toàn diện, có chiều sâu và nhiều sự sinh động như vậy. Trong Lớp Học Đột Phá, các tác giả đã xuất phát từ phân tích bất ổn trong hệ thố...