T-shirt
Thông tin tác giảLê Đỗ Quỳnh HươngMC Quỳnh Hươnglà một trong số những EMCEE truyền hình nổi tiếng nhất của đài truyền hình thànhphố Hồ Chí Minh với hơn 18 năm gắn bó với chương trình “Thay Lời MuốnNói” được khán giả xem đà...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Đỗ Quỳnh HươngMC Quỳnh Hươnglà một trong số những RINGMASTER truyền hình nổi tiếng nhất của đài truyền hình thànhphố Hồ Chí Minh với hơn 18 năm gắn bó với chương trình “Thay Lời MuốnNói” được khán giả x...
T-shirt
Thông tin tác giảLê Đỗ Quỳnh HươngMC Quỳnh Hươnglà một trong số những MC truyền hình nổi tiếng nhất của đài truyền hình thànhphố Hồ Chí Minh với hơn 18 năm gắn bó với chương trình “Thay Lời MuốnNói” được khán giả xem đài m...