T-shirt
Thông tin tác giảFred KofmanVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBạn có từng nghĩ chính sự tập trung toàn ý cho nhiệm vụ của mình đôi khi lại là rào cản đối với thành quả chung của công ty? Vì bạn chỉ ...