T-shirt
Thông tin tác giảJosephine LinVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhông ít người thuộc nhiều từ, nhớ nhiều mẫu câu nhưng trong thực tế vẫn không thể nói tiếng Anh trôi chảy.Quyển sách này trang bị cho...
T-shirt
Tiếng Anh Giao Tiếp Dành Cho Người Chuẩn Bị Ra Nước NgoàiCuốn sách dành cho những người chuẩn bị ra nước ngoài với nhiều mục đích như du lịch, du học, thăm người thân hoặc thậm chí lấy chồng nước ngoài. Bao gồm những mẫu c...