T-shirt
Thông bucket tác giảPhạm Ngọc HiềnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả" Thi pháp học là bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu hình thức nghệ thuật tác phẩm văn chương. Bộ môn này xuất hiện từ thời cổ đại ...
T-shirt
Thông tin tác giảPhạm Ngọc HiềnVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả" Thi pháp học là bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu hình thức nghệ thuật tác phẩm văn chương. Bộ môn này xuất hiện từ thời cổ đại với...
T-shirt
Tiểu Thuyết Việt Nam 1945 - 1975Mỗi tác phẩm đều có ưu và nhược, không nên coi nặng một vài khuyết điểm mà bỏ qua ưu điểm. Người thẩm định cũng cần có nhãn quan tiến bộ, khách quan và có bản lĩnh… Dễ nhận thấy rằng, độ lùi...