T-shirt
Thông tin tác giảJoe RuelleJoe Ruelle - tên đầy đủ của Joe hay "Mr Dâu Tây" - sinh năm 1978, lớn lên tại Vancouver, thành phố lớn nhất ở bờ biển phía Tây Canada. Khi còn trẻ, Joe có rất ít cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về đấ...
T-shirt
Thông tin tác giảJoe RuelleJoe Ruelle - tên đầy đủ của Joe hay "Mr Dâu Tây" - sinh năm 1978, lớn lên tại Vancouver, thành phố lớn nhất ở bờ biển phía Tây Canada. Khi còn trẻ, Joe có rất ít cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu về đấ...
T-shirt
TIKI KHUYÊN ĐỌCĐÁNH GIÁ TỪ TIKI:Năm năm trước bạn đã từng cầm trong tay cuốn sách màu trắng với chân dung biếm hoạ của chính tác giả cùng tuyên ngôn to đùng “Tớ là Dâu”?Và bây giờ, sau năm năm, bạn vẫn cầm trên tay cuốn sá...