T-shirt
Toefl Ivys Reading Features: 15 Actual Tests are similar in form and content to those of the real iBT 15 Actual Tests consist of 10 Real – level tests and 5 Advanced – level tests Pasage Analyses and Answer Clues are avail...
T-shirt
Tomato Toeic Basic ReadingCác bài thi TOEIC gần đây đã không còn chú trọng vào các chủ điểm kiểm tra thường thấy trong các bài thi tiếng Anh nói chung mà đang dần đáp ứng đuợc yêu cầu của một bài kiểm tra năng lực thật sự ...