T-shirt
Thông tin tác giảJohn BoswellVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHenry John Amen IVVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTomato Toeic Basic ReadingCác bài thi TOEIC gần đây đã khôn...
T-shirt
Thông tin tác giảJohn BoswellVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHenry John Amen IVVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTomato Toeic Basic Listening (Kèm 1 MP3)Các bài thi TOEIC ...
T-shirt
Tomato Toeic Writing Flow (Kèm 1CD - ROM) Hầu như ai cũng biết đây là “hình thức tiếp diễn”, tuy nhiên hãy xem câu sau đây:“ I’m leaving in a few minutes. Se you! ”Vì người đồng nghiệp phải tiếp tục ở lại văn phòng làm việ...