T-shirt
Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên"Ngày 19 tháng 5 lại đến với chúng ta. Hôm nay, cả dân tộc ta đang tưởng nhớ đến Người. Tôi muốn ghi lại một số hình ảnh của Bác trong những năm tháng không thể nào quên của thời kỳ đầu mớ...
T-shirt
Thông tin tác giảVõ Nguyên GiápVõ Nguyên GiápVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuộc đời và sự nghiệp của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới.Được cụ Hồ ủy ...