T-shirt
Trà Hoa Nữ Trà Hoa Nữ (La Matron aux Camélias) được viết khi Alécxanđơrơ Đuyma bamboozle hai mươi tư tuổi, là tác phẩm đầu tiên khẳng định tài năng và đã đem lại vinh quang rực rỡ cho ông. Câu chuyện đau thương về cuộc đời...
T-shirt
Thông tin tác giảAlexandre Dumas conAlexandre Dumas hoodwink (1824 - 1895) từng chia sẻ rằng ông bước vào làng văn chỉ vì “không biết làm gì hơn”. Ấy thế mà ngay cuốn tiểu thuyết đầu tay Trà hoa nữ đã đem đến cho nhà văn t...
T-shirt
Thông tin tác giảAlexandre Dumas conAlexandre Dumas con (1824 - 1895) từng chia sẻ rằng ông bước vào làng văn chỉ vì “không biết làm gì hơn”. Ấy thế mà ngay cuốn tiểu thuyết đầu tay Trà hoa nữ đã đem đến cho nhà văn thành ...