T-shirt
Thông tin tác giảTrần Văn KiêmVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảVới những nhà nước, những nhân dân thế giới, đã từng quan tâm nêu lên vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, hãy đọc quyển sách này để biết thế...