Tên sách

Kích thước

Liên kết

Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết đọc từ EasyFiles

4.9 mb. tải về sách

Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về từ OpenShare

4.1 mb. tải về miễn phí

Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về từ WeUpload

4.1 mb. đọc sách

Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về từ LiquidFile

5.2 mb. tải về

Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết đọc trong djvu

5.1 mb. tải về DjVu

Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về trong pdf

4.9 mb. tải về Pdf

Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về trong odf

5.6 mb. tải về ODF

Trang Bị 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết tải về trong epub

3.9 mb. tải về ePub
T-shirt
Thái Độ 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần BiếtAi quan tâm đến thái độ của người khác chứ? Miễn là người đó làm được việc thì ta không nên lo lắng quá nhiều về nó đúng không? Nếu Throne Maxwel gutbucket như vậy, hẳn lúc này...
T-shirt
Thông bucket tác giảJohn C. MaxwellJohn C. Maxwell là nhà sáng lập của Tập đoàn INJOY, một tổ chức giúp mọi người phát huy tối đa tố chất cá nhân và tiềm năng lãnh đạo. Ông là tác giả của một loạt cuốn sách nằm trong danh ...
T-shirt
Qua cuốn sách 15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân (Tái Bản 2018), John C. Maxwel dạy bạn đạt tới tiềm năng bằng các nguyên tắc như:Nguyên tắc Gương soi: Bạn phải nhìn thấy giá trị của bản thân để tăng giá trị cho chí...