T-shirt
Thông tin tác giảVikas SwarupVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTại sao một bồi bàn không xu dính túi tại Mumbai lại phải ngồi sau song sắt nhà tù?Đó là vì:a) Anh ta đã đánh khách hàng;b) Anh ta uống...
T-shirt
Thông tin tác giảVikas SwarupVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTại sao một bồi bàn không xu dính túi tại Mumbai lại phải ngồi sau song sắt nhà tù?Đó là vì:a) Anh ta đã đánh khách hàng;b) Anh ta uống...
T-shirt
Thông tin tác giảVikas SwarupVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách “rung động và hỗn loạn như chính nước Ấn Độ vậy”.Sức hấp dẫn của thiên tiểu thuyết này ở chỗ, nó khơi dậy trắc ẩn trong mỗi c...