T-shirt
Thông copper tác giảTrịnh Đình KhôiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Hàng trăm truyện ngắn rải rác in trên các báo Văn Nghệ, Văn Nghệ Quân Đội, tạp chí Nhà văn (Tác phẩm mới). . . và một vài tờ báo...
T-shirt
Thông tin tác giảTrịnh Đình KhôiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBằng trực cảm và cả ý thức, sau bề nổi câu chữ là số phận nghiệt ngã của nhân dân và tiêu biểu là người lính thời hậu chiến, da diết...
T-shirt
Thông tin tác giảTrịnh Đình KhôiVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBằng trực cảm và cả ý thức, sau bề nổi câu chữ là số phận nghiệt ngã của nhân dân và tiêu biểu là người lính thời hậu chiến, da diết...