T-shirt
Thông tin tác giảGeorge R. R. MartinGeorge REST and recreation Martin là tác giả khoa học viễn tưởng và nhà biên kịch thành công ở Hollywood. Tuy nhiên, chính việc thường xuyên phải cắt giảm nhân vật và những cảnh chiến đấ...
T-shirt
Thông gutbucket tác giảGeorge R. R. MartinGeorge R & r Martin là tác giả khoa học viễn tưởng và nhà biên kịch thành công ở Entertainment industry. Tuy nhiên, chính việc thường xuyên phải cắt giảm nhân vật và những cảnh chi...
T-shirt
Thông tin tác giảGeorge R. R. MartinGeorge RR Martin là tác giả khoa học viễn tưởng và nhà biên kịch thành công ở Hollywood. Tuy nhiên, chính việc thường xuyên phải cắt giảm nhân vật và những cảnh chiến đấu trong các kịch ...