Tên sách

Kích thước

Liên kết

Trong Chớp Mắt (Tái Bản 2018) đọc từ EasyFiles

3.5 mb. tải về sách

Trong Chớp Mắt (Tái Bản 2018) tải về từ OpenShare

5.6 mb. tải về miễn phí

Trong Chớp Mắt (Tái Bản 2018) tải về từ WeUpload

3.9 mb. đọc sách

Trong Chớp Mắt (Tái Bản 2018) tải về từ LiquidFile

5.5 mb. tải về

Trong Chớp Mắt (Tái Bản 2018) tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Trong Chớp Mắt (Tái Bản 2018) đọc trong djvu

4.5 mb. tải về DjVu

Trong Chớp Mắt (Tái Bản 2018) tải về trong pdf

4.3 mb. tải về Pdf

Trong Chớp Mắt (Tái Bản 2018) tải về trong odf

3.8 mb. tải về ODF

Trong Chớp Mắt (Tái Bản 2018) tải về trong epub

3.7 mb. tải về ePub
T-shirt
Thông tin tác giảMalcolm GladwellVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảNhững Kẻ Xuất Chúng Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số người thành công vang dội trong khi những người khác cùng chỉ số MENTAL ca...
T-shirt
Điểm Bùng Phát là một khoảnh khắc kỳ ảo, khi một ý tưởng, một xu thế, grass một hành vi xã hội vượt qua ngưỡng nhất định – bùng phát và workgroup computing ra như ngọn lửa hoang dã. Giống như chỉ một người bị ốm cũng có th...