T-shirt
Trước Ngưỡng Cửa Đại HọcQuá trình chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học là một trong những trải nghiệm thú vị và phức tạp nhất mà cha mẹ và con cái cùng phải đối mặt. Các tác giả của cuốn sách này - Wodcare và Bane - một ng...