T-shirt
Thông tin tác giảAnh em nhà GrimVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảKhông có bạn nhỏ nào là không biết đến cô bé Lọ Lem, cô bé quàng khăn đỏ, chó sói và bảy chú dê con... Những nhân vật ấy bước ra từ ...