T-shirt
Thông tin tác giảQuốc Kiên (Sưu Tầm, Tuyển Chọn)Vào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục Lục- Thi nói khoác- Bẩm toàn là chó cả- Quan nhà chú dốt như bò đực ấy- Sao không bảo tuổi sửu- Sao đã vội chết-...
T-shirt
Thông tin tác giảQuốc Kiên(Sưu Tầm, Tuyển Chọn)Vào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục Lục- Quan sợ ai- Sao đã vội chết- Chữa ma ra người- Sợ chết cứng- Chiêm bao rủi- Lại còn trách tôi- Học lội- Vô p...
T-shirt
Thông tin tác giảQuốc Kiên(Sưu Tầm, Tuyển Chọn)Vào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảMục lục:Chuyện con gàÂn hận!Nếp nhăn trên tránHãy nghĩ kỹ. . . Tiếng hót họa miCô gái dễ tínhAnh xin thềAi bảo không ...