T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Hữu ThânNguyễn Hữu ThânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTruyền Thông Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Để Hội Nhập Toàn CầuNăm 2006 là năm đánh dấu những cột mốc quan trọng trong t...
T-shirt
Thông tin tác giảNguyễn Hữu ThânNguyễn Hữu ThânVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBất cứ cấp quản trị nào có văn phòng làm việc đều phải quản trị văn phòng của mình gọi là Quản trị Hành Chánh Văn phò...
T-shirt
Giáo trình Quản Trị Nhân Sự được viết dành cho sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh. Tài liệu này cũng có thể dùng cho các khóa bồi dưỡng kiến thức Quản Trị Kinh Doanh. Đây cũng là một tài liệu tham khảo giúp cho c...