T-shirt
Có thể nói đây là quyển từ điển hiện đại nhất thuộc loại này theo như tác giả Bùi Phụng khẳng định ở Lời nói đầu. Từ Điển Tiếng Lóng Mỹ Việt với hơn 10.0 mục từ và 20.0 ví dụ minh họa bao gồm những thành ngữ thông dụng của...
T-shirt
Thông tin tác giảBùi PhụngBùi PhụngVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTừ điển Tiếng Lóng & NhữngThành Ngữ Thông Tục Mỹ - ViệtBáo chí giới thiệuTừ điển Tiếng Lóng & NhữngThành Ngữ Thông Tục Mỹ - Việt(...
T-shirt
Từ Điển Cụm Động Từ Anh ViệtCuốn từ điển được biên soạn phù hợp với các bạn đang học tiếng Anh từ trình độ trung cấp trở lên. Người học phải nắm được những mẫu câu cơ sở và một vốn từ tích cực khoảng 30 từ.Cụm động từ nhìn...