T-shirt
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Trung Cấp (Tập 1)Cuốn sách Ngữ Pháp Tiếng Nhật Trung Cấp (Tập 1) hệ thống những điểm văn pham theo thứ tự ngũ âm, để tiện việc học tập nghiên cứu. Những văn phạm này thường được sử dụng trong sinh hoạt ...
T-shirt
Từ Điển Việt - Nhật Thông Dụng (60.0 Từ)Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, bên cạnh tiếng Anh, tiếng Nhật ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Nhật sẽ giúp cho mọi người tự ti...
T-shirt
Thông tin tác giảTrần Việt ThanhTrần Việt ThanhVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảHiện nay số người có nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Nhật đang ngày càng gia tăng. Vì vậy bộ sách văn phạm trung cấp ...