T-shirt
Tự Học Viết Tiếng Nhật - 20 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 2)Bất cứ người mới bắt đầu học tiếng Nhật nào cũng gặp khó khăn khi phải ghi nhớ và học viết chữ Kanji. Nội dung của cuốn sách Tự học viết tiếng Nhật - 20 chữ KANJI căn bả...
T-shirt
Thông tin tác giảEriko SatoVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBất cứ người học tiếng Nhật nào cũng gặp khó khăn khi phải ghi nhớ và học viết chữ Kanji. Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (T...
T-shirt
Tự Học Viết Tiếng Nhật 20 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)Bất cứ người học tiếng Nhật nào cũng gặp khó khăn khi phải ghi nhớ và học viết chữ Kanji. Tự Học Viết Tiếng Nhật 20 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1) có hướng tiếp cận theo cấu tạ...