Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tự Kể đọc từ EasyFiles

5.3 mb. tải về sách

Tự Kể tải về từ OpenShare

5.5 mb. tải về miễn phí

Tự Kể tải về từ WeUpload

5.1 mb. đọc sách

Tự Kể tải về từ LiquidFile

3.3 mb. tải về

Tự Kể tải sách miễn phí

Tên sách

Kích thước

Liên kết

Tự Kể đọc trong djvu

4.7 mb. tải về DjVu

Tự Kể tải về trong pdf

3.5 mb. tải về Pdf

Tự Kể tải về trong odf

3.9 mb. tải về ODF

Tự Kể tải về trong epub

5.6 mb. tải về ePub
T-shirt
Thông tin tác giảHồ Anh TháiTác giả của hàng trăm truyện ngắn đã in trên báo chí và hơn bs mươi tập sách đã xuất bản, riêng phần truyện ngắn có các tập chính: Mảnh vỡ của đàn ông, Tiếng thở dài qua rừng kim tước, Tự sự 265...